TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI 24h thông báo:

Một số trang web giả mảo sửa chữa điện thoại 24h để lừa đảo khách hàng

Gây ra khách hàng bị nhầm lẫn và mất tiền, hỏng máy, mất đồ đáng tiếc xảy ra

Đồng thời ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng dịch vụ sửa chữa của 24h

Do đó, trung tâm sửa chữa điệ thoại 24h thông báo: các chi nhánh chính thức được đăng đầy đủ địa chỉ và số điệ thoại trên website của Sửa chữa điện thoại 24h

http://suachuadienthoai24h.com - www.suachuadienthoai24h.com

Các cửa hàng và trang web khác dịch vụ sửa chữa tương tự mà không thuộc chi nhánh và địa chỉ của 24h đều là các website không thuộc 24h

Vì vậy Sửa chữa điện thoại 24h khuyên quý khách hàng hãy đến đúng địa chỉ chính thức của 24h để được sửa chữa.

Quý khách phát hiện hành vi gian lận và lừa đảo hoặc các websiga giả mạo xin vui lòng gọi:

Ssố khiếu nại chất lượng dịch vụ:

Sửa chữa điện thoại 24h - Sửa chữa điện thoại Uy tín và Chuyên nghiệp

Các quý khách hàng chỉ mang đến đúng các cơ sở chính thức ghi trên website của http://suachuadienthoai24h.com

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI 24h - SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI - MÁY TÍNH BẢNG

www.suachuadienthoai24h.com - www.suachuadienthoai24h.vn